Arıtma Teknolojileri

Arıtma teknolojileri yaşadığımız çağda oldukça önemli hale gelmiştir. Dünyadaki minerallerin ve en önemlisi suyun her geçen gün azalması, tüm dünya üzerinde yeni araştırmalar, arayışlar ve bazen de kaygılara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle arıtma teknolojileri oldukça değerli teknolojik sistemler haline gelmektedir. Bir çok alanda arıtma teknolojileri kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları, evsel atık su arıtma sistemleridir. Bu sistemler hem lokal olarak yaşam alanlarında kullanılmakta hem de devlet idaresinde olan büyük sistemler oluşturularak, kentlerin atık sularının arıtılmasını sağlamaktadır.

Atık su arıtma uygulamaları sayesinde, doğayla barışık şekilde üretim, tüketim yapılması mümkündür. Günümüzde atık suların arıtılmadan doğaya karışması nedeniyle bir çok sorun baş göstermektedir. Denizlere karışan atık sular nedeniyle bir çok deniz canlısının ölümüne neden olunmaktadır. Bunun yanı sıra, doğal kaynaklara karışan atık sular, içme sularına karışabilir ve bu da bölgede yaşayan insanların sağlığını tehdit edebilecek seviyeye gelebilmektedir.

Evsel atık su arıtma sistemlerinin yanı sıra endüstriyel atık su arıtma tesisleri de oldukça önem teşkil etmektedir. Endüstriyel atık su arıtma tesislerinin önemli olma sebebi, üretim yapan tesislerin üretim atıklarını arıtmadan doğaya bırakması sonucunda oluşabilecek etkilerin neredeyse tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşmasıdır. Bitki örtüsünde mutasyon, salgın hastalıkların yayılması gibi bir çok sağlık sorunu endüstriyel arıtmanın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle arıtma teknolojileri endüstriyel üretimde oldukça önemlidir.