Cross Belt

Sorter sistemlerinde son nesil teknoloji çapraz bantlarla ayrıştırmadır. Her bir çapraz bant modülü kendi tahrik sisteminde diğer modüllerden bağımsız hareket edebilen küçük bir konveyör hattından oluşmaktadır. Malzeme, durağan haldeki çapraz bant modülleri üzerinde taşınmakta, ayrıştırma noktasında modül aktive olup malzemeyi doğrusal hareketle ilgili istasyona transfer etmektedir. Son derece esnek olan bu sistem üzerinde hemen hemen her tip ürün ayrıştırılmaktadır.

  • Ayrıştırma Kapasitesi
:3.000-9.000 adet/saat
  • Bant hızı
:60-80 mt/dakika
  • Malzeme ebatları
:Maksimum 90 cm x 60 cm olmakla birlikte çapraz bantların ebatları müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlenebilmektedir.
  • Malzeme ağırlığı
:50 kg.’a kadar
  • Hat yapısı
:Kapalı devre / Yatay Oval veya Dikey Lineer olabilir