Overhead Pusher Sorter

Overhead Pusher Sorter

İki ayrı kattan oluşan bu özel tasarımda; malzeme, alt kattaki konveyör sistemi üzerinde taşınır, üst katta yer alan özel fırçalı sistemler vasıtası ile ayrıştırılır.

Overhead Pusher Sorter

İki ayrı kattan oluşan bu özel tasarımda; malzeme, alt kattaki konveyör sistemi üzerinde taşınır, üst katta yer alan özel fırçalı sistemler vasıtası ile ayrıştırılır. Ürünler sorter sistemini besleyen konveyör hattına barkodları üst tarafta yer alacak şekilde yerleştirilir.

Endüstriyel okuyucular ile barkodlar okunur, otomasyon yazılımı ile gerekli haberleşmeler sağlanır. Çıkış gözünde malzeme sağ ya da sol tarafından, üstten gelen fırça ile hafifçe itilerek ayrıştırma sağlanır.