Mail (Zarf) Sorter

Mail (Zarf) Sorter

Sorter sisteminin besleme ünitesine zarflar toplu halde yerleştirilir. Otomatik şarjör vasıtası ile her bir zarf dikey vaziyette hatta gönderilir…

Mail (Zarf) Sorter

Sorter sisteminin besleme ünitesine zarflar toplu halde yerleştirilir. Otomatik şarjör vasıtası ile her bir zarf dikey vaziyette hatta gönderilir.

Barkod okuyucu ve otomasyon yazılımı üzerinden gönderinin teslimat bilgileri değerlendirilir. Ürün tasnif edileceği istasyonda hattan ayrılarak dağıtım gözünde istiflenir.